Kardinaltal


Et naturligt tal kan opfattes på to måder: Dels som angivelse af et antal og dels som angivelse af et nummer i en rækkefølge. Når tallet opfattes som et antal, kaldes det et kardinaltal eller et mængdetal.

Eksempel

Hvis man siger „Niels bor i nr. 5 og har 2 mobiltelefoner" bruges 2-tallet som kardinaltal, mens 5-tallet ikke er et kardinaltal.

Se også ordinaltal.