Jævn sandsynlighedsfordeling


Se symmetrisk sandsynlighedsfelt.