Jævn sandsynlighedsbelægning


Se symmetrisk sandsynlighedsfelt.