Isometrisk tegning


Ordet isometri betyder „samme mål“, og en isometrisk tegning er en tegning, hvor nogle mål på tegningen svarer til mål i virkeligheden. En isometrisk tegning tegnes på isometrisk papir. Det findes både som isometrisk stregpapir og som isometrisk prikpapir.

På isometrisk stregpapir angiver stregerne de isometriske tegneretninger, dvs. de tegneretninger, man kan måle på. På isometrisk prikpapir er det kun skæringspunkterne mellem stregerne, der er afsat.

En isometrisk tegning giver et vist indtryk af rumligheden af den afbildede figur.

På tegningen herunder er tegnet et hus på isometrisk prikpapir.

Højde, bredde og længde af huset kan måles, da de er tegnet i de isometriske tegneretninger. Derimod kan fx længden af tagets afgrænsning mod gavlen (AB) ikke måles – den er ikke tegnet i en af de isometriske tegneretninger.