Intervalhyppighed


Når man ved grupperede observationer samler observationerne i intervaller, angiver intervalhyppigheden h(I) for intervallet I, hvor mange af observationerne der ligger i det pågældende interval:

h(I) = antal observationer i intervallet I.