Interval


Intervaller er betegnelsen for talmængder af én af disse typer:

Lukket interval [2; 3]: Alle reelle tal, der er større end eller lig med 2 og mindre end eller lig med 3.

Åbent interval ]2; 3[: Alle reelle tal, der er større end 2 og mindre end 3.

Halvåbent interval [2; 3[: Alle reelle tal, der er større end eller lig med 2 og mindre end 3.

Halvåbent interval ]2; 3]: Alle reelle tal, der er større end 2 og mindre end eller lig med 3.

Også talmængder af disse typer kaldes intervaller:

]2;∞[: Alle reelle tal, der er større end 2.

[2;∞[: Alle reelle tal, der er større end eller lig med 2.

]–∞; 3[: Alle reelle tal, der er mindre end 3.

]–∞; 3]: Alle reelle tal, der er mindre end eller lig med 3.