Indvendig vinkel


Indvendig vinkel

En indvendig vinkel ved en cirkel er en vinkel, der har sit toppunkt inden for cirkelperiferien.

Vinklens ben og deres forlængelser afskærer to buer på periferien. Hvis gradmålet for de to buer er a og b, kan størrelsen v af den indre vinkel beregnes ved:

\(v = \frac{a+b}{2}\)

Eksempel

På figuren afskærer vinklens ben de to buer a = 90° og b = 30°. Vinklen v har da størrelsen

\(v = \frac{90^\circ + 30^\circ}{2}= 60^\circ\)