Indskrevet cirkel


En cirkel, der tangerer alle sider i en polygon (fx en trekant), kaldes polygonens (trekantens) indskrevne cirkel. Enhver trekant har en indskrevet cirkel, der har centrum i det fælles skæringspunkt for trekantens vinkelhalveringslinjer.

Radius r for den indskrevne cirkel i trekant ABC kan beregnes efter denne formel, hvor T er trekantens areal, og a, b og c er længderne af de tre sider:

\(r=\frac{2T}{a + b + c}\)

Ikke alle polygoner har en indskrevet cirkel.