Indekstal


Hvis en række variable kaldes det samme (fx a), skelner man mellem dem ved at anbringe forskellige tal forneden efter navnet: a1, a2, a3 osv. Sådanne tal kaldes indeks (i flertal indices), indekstal eller „fodtal“. Samme skrivemåde bruges også ved andre begreber fx en række punkter pa en figur: P1, P2, P3, osv.