Ikke-periodisk decimaltal


Et decimaltal, hvor der ikke forekommer en gruppe af cifre efter kommaet, som fra et vist trin gentages igen og igen.

Se også uendeligt decimaltal.