Ikke-grupperede observationer


Når man i en statistisk undersøgelse måler størrelser, hvor der ikke er mulighed for særlig mange forskellige observationsværdier (dvs. forskellige resultater), optæller man blot hyppigheden for hver observation for sig og taler så om ikke-grupperede observationer.

Eksempel

Hvis man vil have overblik over, hvordan det er gået en årgang til folkeskolens afgangsprøve i matematik, vil man se på de karakterer, eleverne har fået ved prøven.  Selv om der er mange elever (ca. 50.000- 60.000) i en årgang og dermed mange observationer, er der kun 10 forskellige karaktertrin i 13-skalaen og dermed højst 10 forskellige observationsværdier. I et sådan tilfælde vil det være naturligt at bruge ikke-grupperede observationer.

Se også grupperede observationer.