Hyppighed


Det antal gange, en observation x forekommer i et observationssæt, kaldes hyppigheden af observationen x og betegnes h(x).