Hypotese


En hypotese betyder en „foreløbig teori“ eller en „sandsynlig antagelse“. Når man undersøger ting i matematik (fx vinkler i trekanter), opdager man ved at eksperimentere og prøve sig frem, at nogle sammenhænge synes at gælde altid (fx at vinkelsummen i en trekant altid er 180°). Når man har generaliseret og formuleret sine iagttagelser, har man en hypotese. Hvis man kan bevise hypotesen, har man en matematisk sætning.

I forbindelse med statistik har ordet hypotese en særlig betydning, hvor man ikke beviser, men sandsynliggør hypoteserne.