Hypotenuse


En hypotenuse er den side i en retvinklet trekant, der ligger over for den rette vinkel. De sider, der indeslutter den rette vinkel, kaldes kateter.