HyperbelEn hyperbel er en geometrisk figur, der kan fastlægges på forskellig måde. Her vil vi blot fastslå, at grafen for funktioner af typen \(f(x) = \frac{a}{x}\) en hyperbel. Disse funktioner kaldes også omvendt proportionaliteter, fordi y og x i ligningen \(y =\frac{a}{x}\) er omvendt proportionale.

Som det ses på figuren, består en hyperbel af to adskilte dele, der kaldes hyperblens grene.