Histogram


Et histogram er et diagram til illustration af intervalhyppighed h(I) eller intervalfrekvens f(I) for grupperede observationer.

Eksempel

I en skoles to 9.-klasser (med i alt 50 elever) har man målt elevernes højde. Der er kun nogle få elever, som måles til at være lige høje, så man beslutter at gruppere måleresultaterne i intervaller således:

 Interval  ]155;165]  ]165;170]  ]170;175]  ]175;180]  ]180;185]  ]185;195]
 h(l)  4  9 16
11
8
2
 f(l) 8%
18%
32%
22%
16%
4%
Der skal tegnes et histogram over intervalfrekvensen. Intervallerne afmærkes på en akse, og man beslutter, hvor meget fx 10% skal fylde. Over hvert interval tegnes et rektangel, der svarer til frekvensen.

Bemærk, at det er arealet af det enkelte rektangel, der viser frekvensen eller hyppigheden. Hvis rektanglerne er lige brede, vil også deres højde vise frekvensen.