Herons formel


Herons formel viser en sammenhæng mellem sidelængderne a, b og c i en trekant og trekantens areal T. I formlen indgår den halve sum af sidelængderne.

Herons formel for arealet T af trekant ABC:

\(T = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}\) hvor \(s = \frac{a + b + c}{2}\)

Se trekant.