Hele tal


Talmængden {..., –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, ...}kaldes mængden af hele tal og betegnes Z.