Halvlinje


Hvis en linje deles af et punkt P på linjen, opstår der to halvlinjer. Lader man punktet P høre med til halvlinjen, taler man om en lukket halvlinje. Hvis endepunktet P ikke hører med, taler man om en åben halvlinje.