Hændelse


En hændelse er en delmængde af et udfaldsrum.

Eksempel

Hvis vi fx kaster med en terning og noterer øjentallet, vil udfaldsrummet bestå af de seks udfald 1, 2, 3, 4, 5 og 6. At vi får et øjental, der er større end 4, er så den hændelse, der består af udfaldene 5 og 6.