Hældningsvinkel


Når en linje er tegnet i et koordinatsystem, er linjens hældningsvinkel vinklen mellem x-aksen og linjen (målt fra x-aksen og mod uret).

Hældningsvinklen kan måles, hvis linjen er tegnet – men den kan også beregnes. Hvis linjen ikke er lodret, har den en hældningskoefficient a. Hældningskoefficienten er da lig med tangens til hældningsvinklen. Med andre ord: Hvis linjen har ligningen y = ax + b og hældningsvinklen v, gælder tan(v) = a.