Gunstige udfald


Når man i forbindelse med sandsynlighed taler om hændelse, består den af et eller flere udfald. De udfald, hændelsen består af, kaldes gunstige udfald - dvs. de er gunstige for, at netop denne hændelse indtræffer.

Eksempler

1. Hvis vi kaster med en terning og betragter hændelsen "Øjentallet er større end 4" vil 5 og 6 være de gunstige udfald.                                                                                                                                                                                                                                          2. Hvis vi kaster med to terninger og ser på summen af øjentallene, vil de gunstige udfald for hændelsen "Summen er et primtal" være udfaldene 2, 3, 5, 7 og 11.
Se også sandsynlighed ogmulige udfald.