Grupperede observationer


Når man i en statistisk undersøgelse måler talstørrelser, hvor man kan få mange forskellige resultater, bruger man ofte at samle målingerne i intervaller, som så kaldes observationsintervaller. Man taler så om, at man grupperer resultaterne. Når man fx måler højden af værnepligtige ved sessionen, er det praktisk (for at få overblik – og for ikke at få for mange tal at forholde sig til) at gruppere observationerne i fx 5 cm-intervaller. I stedet for at notere hver enkelt observation, noterer man altså hvilket interval observationen ligger i – og taler derfor om grupperede observationer.

Eksempel

I en skoles to 9.-klasser (med i alt 50 elever) har man målt elevernes højde. Der er kun nogle få elever, som måles til at være lige høje, så man beslutter at gruppere måleresultaterne i intervaller således:

 Interval  ]155;165]  ]165;170]  ]170;175]  ]175;180]  ]180;185]  ]185;195]
 Antal elever  4  9 16
11
8
2

Man fastlægger selv, hvor store måleintervallerne skal være. Her har man valgt, at de „yderste“ intervaller, hvor der er meget få observationer, har længden 10, mens de øvrige har længden 5