Grundrelation


Grundrelationen mellem sinus og cosinus er, at der for alle vinkler v gælder:

cos2(v) + sin2(v) = 1