Grundplan


En grundplan (fx af et hus) er en tegning af husets rumfordeling set oppefra. Tegningen kan være udført som en skitse, der blot viser det væsentligste (antal rum og deres placering i forhold til hinanden) eller den kan være udført i et bestemt målestoksforhold.

Eksempel

Pa figuren herunder er tegnet en grundplan af et hus.