Grundmængde


Når man arbejder med mængder, forestiller man sig ofte en „stor“ mængde, som andre mængder er delmængder af. Når man fx arbejder med tal, vil mængden af reelle tal R ofte være grundmængden. Når man arbejder med geometri er mængden af punkter i planen (eller rummet) ofte grundmængden.