Grundlinje


Ordet grundlinje bruges om sider i bestemte geometriske figurer, ofte når man også taler om figurens højde.

Når man fx siger, at arealet af en trekant er „en halv højde gange grundlinje“, eller at arealet af et parallelogram er „højde gange grundlinje“, mener man med grundlinje blot en af figurens sider.

I en ligebenet trekant kaldes den af de tre sider, der er forskellig fra de to øvrige, ofte grundlinjen.