Grundflade


Når en rumlig figur (fx et prisme eller en pyramide) står på et bord, kaldes den flade, der ligger på bordet for figurens grundflade. Ordet bruges også om arealet af denne flade. I betydningen „arealet af fladen“ indgår ordet i formler for rumfanget af en del rumlige figurer.