Gradmål for vinkler


Til at måle, hvor stor en vinkel er (hvor meget vinklen „åbner“), har man indført et gradmål. Det er gjort ved at dele en cirkelperiferi i 360 lige store dele og kalde hver del 1 grad (skrives 1°).

Gradmålet stammer fra det gamle Babylon. Man gætter på, at tallet 360 stammer fra, at babylonierne havde et talsystem med 60 som grundtal, og 60 går netop 6 gange op i 360. Vi har den dag i dag stadig rester af dette i vores inddeling af en time i 60 minutter og af et minut i 60 sekunder. En anden forklaring kunne være, at babylonierne regnede med, at der gik 360 dage på et år.

I nyere tid har man også indført et gradmål, hvor en cirkelperifieri deles i 400 lige store dele. Dette vinkelmål kaldes nygrader. Det har den fordel, at den vigtige rette vinkel får størrelsen 100°, og 100 er et behageligt tal at arbejde med, når man har et talsystem med grundtallet 10.

Nygrader bruges fx inden for navigation. I matematik bruges stadig det „gamle“ gradmål.