Glidespejling


En glidespejling er en metode til at flytte en figur. Man udvælger en linje l og en „pil“, der er parallel med l. Derefter foretager man en spejling i l efterfulgt af en parallelforskydning med en retning og længde, der er bestemt ved pilen. I denne sammenhæng er rækkefølgen ligegyldig. Hvis man parallelforskyder først og derefter spejler, bliver resultatet det samme. Den flyttede figur er kongruent med den oprindelige, men den ligger et andet sted i planen.

Eksempel

Figuren F spejles i linjen l og forskydes efter pilen p.

Derved flyttes den over i figuren F1.