Gennemsnitsfart


Gennemsnitsfarten for fx en bil, der kører en tur, er den afstand, bilen har tilbagelagt divideret med den tid, den har været om det.

Eksempel

En bil kører fra København til Næstved. Bilen starter kl. 12:30 i København og er i Næstved kl. 14:00. Fra København til Næstved er der 90 km. Turen tager 1,5 time. Bilens gennemsnitsfart pa turen har derfor

været:

\(\frac{\text{Afstand fra København til Næstved}}{\text {Den tid turen tager}} = \frac{\text{90 km}}{1,5} = 60 km/t \)