Gennemsnit


Ved gennemsnittet af en række tal forstås summen af alle tallene divideret med antallet af tal.

Eksempel

Gennemsnittet af de 5 tal 12, 7, 23, 4 og 17 er:

\(\frac{12 + 7 + 23 + 4 + 17}{5} = \frac{63}{5} =12,6\)