Funktionsforskrift


Ordet funktionsforskrift bruges ofte som et andet ord for funktionsudtryk (se funktion). Det er en forskrift for, hvordan man finder funktionsværdien af et bestemt tal. Det kan være en regneforskrift, men det kan også være en sproglig beskrivelse af en funktionssammenhæng mellem to variable.

Eksempler

1. Sproglig beskrivelse.

Hvis man køber kartofler til 14 kr. pr. kg og en bærepose til 2,50 kr., er den samlede pris en funktion af antal købte kg kartofler:

Samlet pris = pris for kartofler + pris for bærepose

= 14 gange antal kg + 2,50 kr.

2. Algebraisk beskrivelse.

Den samme funktion kan beskrives ved en regneforskrift:

y = 14x + 2,5

Her er y den samlede pris, og x er antal købte kg kartofler.

I stedet for y bruges også betegnelsen f(x):

f(x) = 14x + 2,5