Frekvens


Frekvensen f(x) af observationen x defineres som hyppigheden h(x) af observationen x divideret med observationssættets størrelse N:

\(f(x) = \frac{h(x)}{N}\)

Frekvensen f(x) fortæller, hvor stor en del af observationerne der har værdien x. Frekvensen kan derfor angives som en brøk, som en procent mellem 0% og 100% eller som et decimaltal mellem 0 og 1.