Fraktil


Ved ikke-grupperede observationer defineres a-fraktilen som den mindste observation x, for hvilken den summerede frekvens F(x) er større end eller lig med a (a er et decimaltal mellem 0 og 1 eller en procent mellem 0% og 100%).

Fraktiler kan bl.a. aflæses ved hjælp af et trappediagram for den summerede frekvens.

 

Eksempel

Ved siden af er trappediagrammet for et observationssæt tegnet.

Af figuren ses, at 20%-fraktilen (0,2-fraktilen) for observationssættet er 2, og at 70%-fraktilen for observationssættet er 5.

At 70%-fraktilen for observationssættet er 5 betyder, at 70% af observationerne er mindre end eller lig med 5.

Ved grupperede observationer defineres a-fraktilen som det mindste tal x, for hvilken den summerede frekvens F(x) er lig med a.

Fraktiler kan bl.a. aflæses ved hjælp af en sumkurve for den summerede frekvens.


Eksempel

I diagrammet herunder er sumkurven for et grupperet observationssæt tegnet. Af figuren kan fx aflæses, at 50%-fraktilen (medianen) for observationssættet er 3,5. Det betyder, at 50% af observationerne er mindre end eller lig med 3,5.