Fortegn for funktioner


Fortegnet for en funktion f i et punkt x er fortegnet for funktionsværdien f (x). Hvis alle funktionsværdier i et interval er fx positive, siger man, at funktionen er positiv i dette interval. I de intervaller, hvor f er positiv, vil grafen for f ligge over x-aksen. I intervaller, hvor f er negativ, vil grafen for f ligge under x-aksen.

Eksempel

På figuren ses, at f er positiv i intervallet ]1; 3[ og negativ i hvert af intervallerne ]−∞; 1[ og ]3; ∞[.