Fortegn


Fortegnet for et tal fortæller, om tallet er positivt (fortegn plus: +) eller negativt (fortegn minus: −). Hvis man opskriver en flerleddet størrelse, hvor det første tal er positivt, vil „plustegnet“ være underforstået og man vil derfor som regel ikke skrive det.

Eksempel

Den flerleddede størrelse +5 − 3 + 2 skrives blot 5 − 3 + 2.

Når man regner med bogstaver (se evt. algebra), skal man passe på. Tallet −a er ikke nødvendigvis negativt. Det er negativt, hvis a er positivt, men det er positivt, hvis a er negativt.

Eksempel

Hvis a = 2 er −a = −2, altsa negativt.

Hvis a = −2 er −a = −(−2) = 2, altsa positivt.

Parenteser i regneudtryk navngives efter det fortegn, der star foran parentesen. Man taler derfor om plusparenteser og minusparenteser.