Formel


Ved en formel vises sammenhængen mellem nogle variable ved hjælp af et lighedstegn. Som regel er den ene variabel isoleret sådan, at hvis man kender en værdi af de andre variable, kan værdien af den isolerede variabel beregnes.

Eksempel

En formel for arealet A af en trekant er \(A = \frac{1}{2} \cdot h \cdot g\).

Hvis h og g er kendt, kan A beregnes. Hvis en bestemt trekant har højden h = 5 cm og grundlinjen g = 12 cm, er arealet:

\(A = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 12 = 5 \cdot 6 = 30 \text{ cm}^2\)

En formel kan også vise, at to udtryk, der ser forskellige ud, i virkeligheden giver samme værdi.

Eksempel

Formlen (a + b)2 = a2 + b2 + 2ab viser, at hvis man sætter tal ind for a og b på venstre side og på højre side, får man samme resultat – selv om de to regneudtryk ser forskellige ud.