Foreningsmængde


Af to mængder A og B kan man danne en ny mængde: Foreningsmængden af A og B. Den skrives A B (udtales „A forenet med B“ eller „foreningsmængden af A og B“). Foreningsmængden består af de elementer, der enten tilhører A eller tilhører B – eller evt. tilhører begge mængder.

Man kan illustrere foreningsmængden A B således:

Eksempel

Hvis A = {1, 3, 5, 7} og B = {1, 2, 3, 4, 5}

er A B = {1, 2, 3, 4, 5, 7}.