Førstekoordinat


Når et punkt i et koordinatsystem har koordinatsættet (x, y), kaldes tallet x for punktets førstekoordinat (eller abscisse).