Førstegradspolynomium


En funktion af formen f(x) = ax + b hvor a ≠0.

Eksempler

f(x) = 2x – 3

f(x) = – 4x + 11

Også selve udtrykket ax + b kaldes et førstegradspolynomium.

Se polynomium og lineær funktion.