Førstegradsligning


En ligning, der kan omskrives til formen ax = b, hvor a og b er tal og a ≠ 0. En førstegradsligning har altid netop én løsning (i ligningen ax = b er det tallet \(\frac{b}{a}\)).

Se ligning.