Førstegradsfunktion


Det samme som et førstegradspolynomium.

Se polynomium.