Førsteakse


I et koordinatsystem i planen er førsteaksen den vandrette akse. Den kaldes også x-akse eller abscisseakse.

Se koordinatsystem.