Fodpunkt


Når en linje l star vinkelret på en linje m, kaldes linjernes skæringspunkt for l’s fodpunkt pa m. For eksempel taler man i en trekant om højdens fodpunkt på den modstående side.

Punktet H er højden h’s fodpunkt pa siden AC