Flerleddet størrelse


Et regneudtryk, der består af flere led, dvs. tal eller bogstavudtryk med plus (+) eller minus (–) imellem, kaldes en flerleddet størrelse.

Eksempler

2 + 5 – 7 består af 3 led.

2 + (5 – 7) består af 2 led, idet en parentes regnes for 1 led.

2a ab2 + 4 – 2(3a + 4b – 5) består af 4 led.