Fart


Et legemes (fx en bils) fart er størrelsen af dets hastighed. Farten er altså et mål for hvor store afstande, der tilbagelægges pr. tidsenhed. Almindelige ender for fart er km/t (kilometer pr. time) og m/s (meter pr. sekund). I daglig tale bruges fart og hastighed ofte (fejlagtigt) i samme betydning.

Se evt. også hastighed og gennemsnitsfart.