Faktor


Et tal, som indgår i en multiplikation, kaldes en faktor.

Eksempler

I udtrykket 2·7 er tallene 2 og 7 faktorer.

I udtrykket 2a(a + b2) er der tre faktorer, nemlig 2, a og a + b2.

Når man udregner fx 2 · 7, får man samme resultat, som hvis man udregner 7 · 2. Man siger, at „i et produkt er faktorernes orden ligegyldig“. I det matematiske fagsprog siger man, at den kommutative lov gælder for multiplikation:

a · b = b · a