Fællesmængde


Af to mængder A og B kan man danne en ny mængde: Fællesmængden for A og B. Den betegnes A B (udtales „A fælles B“). Fællesmængden består af de elementer, der bade tilhører A og tilhører B.

Man kan illustrere fællesmængden A B således:

Eksempel

Hvis A = {1, 3, 5, 7} og B = {1, 2, 3, 4, 5} er A B = {1, 3, 5}.