Fælles divisor


En fælles divisor for to hele tal er et helt tal, der går op i dem begge. Begrebet kan udvides til mere end to tal.

Eksempel

De fælles divisorer for 12 og 18 er 1, 2, 3 og 6.